Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Følg os på  facebook  instagram

Generelle regler

Kære udstillere

Udstilleren har ansvaret for, at de regler, som er fastsat af messearrangør, brandvæsen eller andre myndigheder, overholdes.

Bemærk nedenstående!!!

Brandregler

Udstilleren har naturligvis pligt til at følge alle henstillinger fra brandmyndighederne.

Der må ikke forefindes eksplosive stoffer samt farlige eller skadelige materialer på standen, ligesom benzin, gas, åben ild o.l. udelukkende må benyttes i det omfang, brandmyndighederne tillader det.

Ønskes dispensation fra brandregulativerne, er udstilleren selv forpligtiget til at indhente disse. ​

”Bekendtgørelse nr. 553 af 21. januar 2001”

Vi henstiller til at udstiller udviser forsigtighed  i forhold til varmen og tørke  - vær forsigtig og ekstra opmærksom på,:

- gæster som ryger - at de ikke bare smider deres cigaretterskoder i græsset........

- andet som kan relatere til risiko i forhold til brand


Vi beder jer nøje gennemlæse de generelle regler og er der spørgsmål til disse eller i øvrigt, da venligst kontakt os på 64 46 19 19 - For at downloade Klik her

På forhånd tak

Kim Kristensen 

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

VBG GROUP SALES A/S

Industribuen 20

5592 Ejby

Telefon:  64 46 19 19

E-mail: Susanne.klitgaardfischer@vbggroup.com

Cvr. 42754315

VBG, Group Sales A/S
Industribuen 20
5592 Ejby

UDSTILLERE​ DER ER AT FINDE PÅ PLADSEN